Project: Aeolis - Lior Arbel (Hebrew)

ליאור ארבל

סרטון יוטיוב

אֵאוֹליס: כלי נגינה וירטואלי המפיק צלילים מכוונים בעלי גוון של נוף קולי

נופים קוליים הם אבני הבניין היסודיות של הלחנה באמצעות נוף קולי. אֵאוֹליס הוא כלי תכנה אשר משתמש בנופים קוליים להפקת צלילים מכוונים. הכלי מופעל באמצעות אות חשמלי אשר הוקלט מראש או משודר בזמן אמת. האות מכיל צלילי נוף קולי רחב סרט, כגון צליל גלי ים נשברים או צליל מכוניות על כביש מהיר. הכלי מעבד את האות ויוצר צלילים בעלי גובה מובחן, אשר משמרים את הגוון, את הטקסטורה הגולמית ואת השינויים הזמניים של אות הכניסה. בניסוח פשוט, בהנתן צלילי כניסה של גלים הנשברים על החוף – אֵאוֹליס הופך למעיין סינטיסייזר אשר נשמע כמו אותם הגלים, בליווי גובה מובחן.

מקור ההשראה לפרוייקט הינו בנופים קוליים וסביבות יום-יומיים, כגון רכבים חולפים, גלים נשברים ועלים מרשרשים. מטרת הפרוייקט הינה ליצור בצורה משכנעת אשלייה של האנשה, כאילו הסביבה עצמה (חוף, יער, כביש) 'קמה לתחיה' ויוצרת מוסיקה.

אשליה זו נוצרת במופע חי של אֵאוֹליס המתרחש בסביבה פתוחה ורווית צלילים, כגון חוף, צד כביש או שמורת טבע. הנוף הקולי – סך כל הצלילים הנמצאים בסצנה – מוקלט על ידי מיקרופון ומשמש כאות הכניסה לכלי. הכלי נשלט באמצעות מידי ויוצר צלילים מכוונים כמו סינטיסייזר רגיל. יצירת הצלילים עצמם מתבצעת באמצעות סינטזה חיסורית, הסדרות ההרמוניות של הצלילים הרצויים מוגברות בעוד שכל התדרים האחרים מונחתים. תהליך זה מפיק צלילים אשר משמרים את התכונות הקוליות של הנוף הקולי בזמן אמת. לדוגמא, גל נשבר מהדהד ורם מאוד מתורגם לצליל מכוון מהדהד ורם מאוד. להפקת הצלילים יש עיכוב מינימלי לעומת אות הכניסה. הצלילים מוקרנים באמצעות רמקולים, או משודרים לאוזניות הקהל ישירות.

מכיוון שהקהל נוכח בסביבה עצמה, הקהל זוכה לחוות את מלוא ההיבטים של הסביבה, כגון המראות, מזג האוויר ואפילו הריחות. אֵאוֹליס משלים את החוויה באמצעות מוסיקה, ובכך מפנה את תשומת הלב לפן הקולי של הסביבה.

התקווה הינה שאֵאוֹליס ישמש להנאה מהנוף הקולי עצמו ולקידום החשיבות של נופים קוליים: החשיבות שבשימור נופים קוליים, בעיות הולכות ומחריפות של זיהום קולי, והיכולת של נוף קולי לשמש כמדד לבריאות סביבות טבעיות.

Last updated